+372 540 05 650
E - R   9:00 - 17:00
Riia 181a, Tartu
shop@diotech.ee   
Kategooriad
Teavitame Meie kodulehel kasutatavatest veebilehe küpsistest. Kasutuse eesmärk on analüüsida ja parandada veebilehe parema kogemuse pakkumiseks. Tutvu veebilehe kasutustingimuste

Veebilehe kasutustingimused

 

Diotech veebipoe kasutustingimused/ kliendiprogrammi tingimused

Alates 05.06.2018 kehtivad tingimused.

 

  1. Ettevõttest

Diotech OÜ pakub turvalisi ja energiasäästlikke valguslahendusi. Meie tütarettevõtte Diotech Electric OÜ teostab elektrisüsteemide ehitust ja valgustite paigaldust.

Arendame Diotech-i igapäevaselt, pakkumaks töökindlaid lahendusi mõistliku tarneajaga ka juhul, kui klient soovib liikuda standardlahendustest kaugemale.

 

  1. Veebipoe kliendi tingimused

Veebipoe kliendiprogrammiga liitumiseks täidab osaleja (edaspidi klient) vastava registreerimisvormi elektrooniliselt Diotech-i kodulehel Jttps://shop.diotech.ee/?user/register

Taotluse esitamisega nõustub klient käesoleva veebipoe kasutustingimustega, sh oma isikuandmete töötlemisega.

Veebipoe kliendiprogrammiga saavad liituda nii juriidilised iisikud kui ka täisealised füüsilised isikud.

Veebipoe kliendiprogrammiga liitumine võidakse jätta kinnitamata, kui pole täidetud kõiki registreerimiseks vajalikke taotluse väljasid.

Lojaalsusprogrammiga liitumiseks ei väljastata kliendikaarti, vaid soodustust saadakse vastavalt veebipoe registreerimisele ja teostatud ostudele.

 

  1. Isikuandmete töötlemise kord ja privaatsuspoliitika

Diotech privaatsuspoliitika sisaldab teavet selle kohta, kes ning millistel eesmärkidel töötleb Sinu isikuandmeid.

Samuti selgitame isikuandmete kaitsega seonduvaid õiguseid ning võimalusi nende õiguste kasutamiseks.

Privaatsuspoliitika kehtib kõigi isikute suhtes, kes kasutavad Diotech-i teenuseid.

Privaatsusdokumenti võidakse aegajalt uuendada.

Diotech OÜ ei edasta avaldatud kontaktandmeid kolmandatele isikutele.

Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

 

4.    Töödeldavad isikuandmed

Kliendiprogrammi täitmiseks töödeldavad isikuandmed on eelkõige, kuid mitte ainult:

·         Kliendi isiklikud andmed (nt eesnimi, perekonnanimi, eelistatud suhtluskeel);

·         Kliendi kontaktandmed (nt Kliendi telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress ; ning Organisatsioon);

Kliendi Kasutajatunnus ja Parool on kliendi isiklik informatsioon. Veebilehe küpsised aitavad meeles pidada sisselogimise informatsiooni, kliendi soovil.

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Diotech OÜ tooteuudistest ja kampaaniatest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Diotech OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Diotech-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner Diotech Electric OÜ, kelle ülesanneteks on vajadusel valgustite paigaldus.

 

5.Teie õigused

Teil on taotlusega õigus igal ajal oma töödeldud isikuandmetele juurde pääseda ja teada saada, kuidas neid meie poolt töödeldakse, taotleda ebaõigete, mittetäielike ja ebatäpsete isikuandmete korrigeerimist, taotleda oma isikuandmete kogumise, salvestamise peatamist, kui andmeid töödeldakse järgimata seadustest tulenevaid nõudeid.

Kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta ilma, et see mõjutaks andmete töötlemist, kuni seadusliku nõusoleku tühistamise hetkeni.

Teil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Saate õiguseid kasutada, esitades kirjaliku taotluse e-maili aadressil info@diotech.ee.

 

5.1 Meie õigused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

 

6. Kontaktandmed ja kaebuste esitamine

Kui teil on isikuandmete kaitse osas küsimusi, võtke meiega ühendust e-maili aadressil info@diotech.ee.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

 

7.Veebilehel kasutatavad küpsised

Diotech-i kodulehel (www.diotech.ee) ja e-poes (shop.diotech.ee) on paigaldatud Google Analyticu Ecommerce plugin, mis salvestab küpsiseid ja kasutaja tegevust kodulehel.

Kasutusel on kolme tüüpi küpsiseid:

Google Analytics küpsised on analüütilised küpsised statistiliste andmete kogumiseks veebisaidi liikluse kohta, kasutaja seansi säilitamiseks ja unikaalsete külastajate tuvastamiseks.

Sessiooni võtmetest kasutatakse "_gat", "_gid" ja "_ga"

Phpsessid veebilehe mootori/halduri küpsised, millega salvestatakse keelt, kasutaja sisselogimise tunnust, viimati vaadatud tooteid ning salvestatakse ka sessiooni võtmeid (aegub brauseri sulgemisel).

Te saate kustutada või blokeerida küpsiseid, valides oma brauseris sobivad sätted, mis võimaldab teil tühistada kõik või mõned küpsised. Iga brauser on erinev, seega kui te ei tea, kuidas muuta küpsiste eelistusi, peaksite selle teabe leidma menüüst Abi. Küpsiste blokeerimine brauseriseadetes (sh nõutavate küpsiste) võib tekitada teile probleeme Veebisaidi kõikide või osade funktsioonide kasutamisel.

Küpsiste sessioone saab näha siit:

http://www.cookie-checker.com/check-cookies.php?url=shop.diotech.ee

  1. Lõppsätted

Selle Eeskirjaga seotud õigussuhted on reguleeritud Eesti Vabariigis kehtivad õigused.

Me ei vastuta kahjude, sealhulgas Veebisaidi kasutamise katkestustest tingitud kahjude eest, andmete kadumise või kahjustumise eest, mis on tingitud teie või teie loal tegutsevate kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest, sealhulgas ebaõigete andmete sisestamine, muud vead, tahtlik kahju, Veebisaidi muu sobimatu internetis kasutamine. Me ei vastuta Veebisaidi juurdepääsu ja/või kasutamisest põhjustatud katkestuste ja/või kahjustuste eest, mis tulenevad kolmandate osapoolte mis tahes tegevusest või tegevusetusest, mis ei ole meist, teist või muudest andmesubjektidest sõltuvad, kaasa arvatud elektri-, internetiühenduse katkestused jne.

Isikuandmete vastutajaks töötlemisel on Diotech OÜ, Riia tn 181a,Tartu 51014; telefon: +372 540 05 650; e-mail: info@diotech.ee.

Viitame seaduslikule aktile:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679,

27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET