+372 540 05 650
E - R   9:00 - 17:00
Riia 181a, Tartu
shop@diotech.ee   
Kategooriad
Diotech'i võrgulehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

Müügi- ja tarnetingimused

 

Diotech OÜ e-poest tellivatele toodetele kehtivad müügi-ja tarnetingimused

 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Müügi-ja tarnetingimused) kehtivad Diotech OÜ (edaspidi Diotech), registrikood 12672325, Riia tn 181a Tartu linn, Tartu linn Tartu maakond 51014, veebilehel (shop.diotech.ee) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt. Klient võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügi-ja tarnetingimustest, Diotech hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.3. Müügi-ja tarnetingimused on koostatud heas usus ja ei ole vastuolus Eesti Vabariigi kehtivate seadustega.

 1. Lepingu jõustumine

2.1. Ostu-müügi leping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse ning arve saatmist Diotech poolt.

2.2. Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Diotech ei vastuta tellimuse täitmisel ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

 1. Kauba ja teenuste hinnad

3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu, kuid ei sisalda kohaletoimetamise tasu. Diotech käibemaksukohustuslase number on EE101760676 .

3.2. Diotech jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega. Tellides garanteeritakse kliendile tellimuse esitamisel kehtivad kauba hinnad antud tellimuse ulatuses.

3.3. Toodete kohaletoimetamise hinnad sõltuvad Kliendi poolt valitud tarneviisist ning lepitakse kokku eraldi. Peale tellimuse sooritamist ning arve tasumist võtab Diotech’i klienditugi Kliendiga ühendust ning lepib kokku sobiva tarneviisi.

 1. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:

4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid:

4.2. Diotech paneb kauba teele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui tellimuse juures näidatud tarneaja saabumise järgse 5 tööpäeva jooksul.

 1. Kauba saadavus

5.1. Osad Diotech Veebipoes olevad tooted on koheselt saadaval, osad on tellitavad (tarneaeg on märgitud toote tellimisinfo juures) ning ei ole broneeritud Kliendile enne tellimuse esitamist ning tasumist. Andmeid Veebipoes uuendatakse esimesel võimalusel. Ajalise viivituse ilmnemisel teavitab Diotech koheselt Klienti ning tellimuse edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja Diotech võimalustele.

 1. Kliendi õigus tellimusest taganeda

6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Kliendile.

6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse Diotech meiliaadressil shop@diotech.ee ja tagastama tellitud kauba.

6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud, määrdunud ega kulunud ja peab olema kõigi markeeringutega ning originaalpakendis.  Hinnangu toote tagastamise sobivuse kohta annab Diotech.

6.5. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud tingimuste kohaselt.

6.6. Diotech tagastab Kliendile lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Kliendi poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).

6.7. Kauba tagastamisel tuleb Kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.

6.8. Kui toode on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui toode ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu s.h uue kauba kohaletoimetamise eest Diotech.

 1. Diotech õigus lepingust taganeda

7.1. Diotechil on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvet tasunud 7 tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist või kui Diotech vastava kauba varud on ammendunud ning neid ei ole võimalik juurde tellida.

 1. Omandireservatsioon

8.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Diotechi omand.

 1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine, küpsiste poliitika

9.1. Diotech ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Kliendile toimetamiseks (nimi, tarneaadress ning telefoninumber).

9.2 Täpsem info isikuandmete kogumise ning kasutamise kohta on leitav privaatsuspoliitika lehelt: https://shop.diotech.ee/?page/privaatsuspoliitika 

9.3 Küpsiste kasutamise poliitika on leitav lehelt: https://shop.diotech.ee/?page/kupsiste-kasutamise-poliitika

 1. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused

10.1. Diotechil on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada ilma eelneva etteteatamiseta.

10.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje shop.diotech.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.

10.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Kliendile tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

 1. Järelvalveasutus ja vaidlused

11.1. Tellimistingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelvalvepädevus Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.

11.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile või Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ehk ODR-platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.

 1. Lõppsätted

12.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

12.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Peale ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad müügi-ja tarnetingimused kättesaadavaks aadressil https://shop.diotech.ee/?page/muugi--ja-tarnetingimused

 

Viimati uuendatud 01.08.2019